workshop

-Tavoitteet
-Työn perusteet
-Aikataulut, raportointi

the-job

-Vetäydytään testauslabran
uumeniin
-Testaus, automatointi jne
työstä riippuen
-Raportointi sovitulla tavalla

wrap-up

-Miksi tehtiin
-Mitä löydettiin
-Mitä kannattaisi tehdä seuraavana